2020-10-26 16:41:00

UPUTE ZA OPRAVDAVANJE IZOSTANAKA UČENIKA

S OBZIROM NA STALNE UPITE I NEDOUMICE RODITELJA DAJEMO UPUTE ZA OPRAVDAVANJE IZOSTANAKA UČENIKA :

1.  ODOBRENJE IZOSTANKA UČENIKA UNAPRIJED

Prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (čl.4.st.2.) izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog pisanog zahtjeva roditelja, može odobriti:

- učitelj za izostanak tijekom nastavnog dana

- razrednik za izostanak do 3 (pojedinačna ili uzastopna) radna dana

- ravnatelj za izostanak do 7 (uzastopnih) radnih dana

- Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana.

2. OPRAVDAVANJE IZOSTANAKA BEZ LIJEČNIČKE ISPRIČNICE

Prema čl.4.st.3. istog Pravilnika, roditelj može više puta godišnje opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri dana.

3. OPRAVDAVANJE IZOSTANAKA LIJEČNIČKOM ISPRIČNICOM

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana dokazuje se liječničkom potvrdom. Roditelji moraju potvrdu dostaviti razredniku u roku ne duljem od 7 dana.

4. IZOSTANAK S NASTAVE ZA POSEBNE SKUPINE UČENIKA

Od redovitog pohađanja nastave izuzeti su samo učenici koji spadaju u izrazito vulnerabilne skupine za koje je preporučeno da nastavu prate isključivo na daljinu. Za svakog izrazito vulnerabilnog učenika potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju.

Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene (pedijatar, liječnik obiteljske medicine), te za učenike kod izostanaka duljih od mjesec dana liječnik školske medicine.

Potvrdu o tome roditelj dostavlja razredniku/ci na mail.

5. SAMOIZOLACIJA POJEDINIH UČENIKA

Iznimno za učenike koji su u samoizolaciji provodi se nastava na daljinu. Za takve učenike potrebna je potvrda nadležnog liječnika ili epidemiološke službe koju roditelj treba dostaviti razredniku/ci na mail.

6. SAMOIZOLACIJA CIJELIH RAZREDNIH ODJELA

Nastava na daljinu planirana je u slučaju potrebe izolacije dijela učenika ili cijelih razrednih odjela. O tome će roditelji biti službeno obaviješteni od strane epidemiološke službe i čekaju obavijest škole.

7. PREVENCIJA

Roditelji su dužni voditi brigu da svi učenici prije polaska na nastavu izmjere tjelesnu temperaturu te da u slučaju povišene tjelesne temperature ne dolaze u školu. Jednako tako molimo da učenici s drugim znakovima zaraznih bolesti (npr. probavne smetnje) također ne dolaze u školu.

U tim slučajevima se roditelji javljaju mailom razredniku.

                                                                                  UPRAVA ŠKOLE


Osnovna škola Dragutina Kušlana Zagreb